x

Mensen die u verder kunnen helpen met uw Biobased project

Elk project of bedrijf heeft zijn eigen specifieke vragen, problemen of uitdagingen. Daarom zij bij Source B specialisten op verschillende gebieden aangesloten die u met uw specifieke vraag verder kunnen helpen. Heeft u een algemene vraag, bijvoorbeeld over de Biobased Economy of over Source B aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij helpen u graag verder!

Heeft u een vraag over de chemiede primaire sector, wetenschappelijk onderzoekfinanciële ondersteuning of de Provincie?


Een chemische vraag? Op Chemelot vindt u de specialisten!

Chemelot is méér dan een industrieterrein. Het is een unieke chemie- en materialencommunity die zorgt voor een versnelde businessgroei via de open uitwisseling van ideeën. Chemelot is ontworpen vanuit één centrale gedachte: het samenbrengen van kennis en vaardigheden die normaliter alleen toebehoren aan grote organisaties, en deze toepassen binnen een flexibele community van kleine en grote chemische bedrijven, die de kijk op de chemische industrie ingrijpend verandert. Een belangrijke speerpunt voor Chemelot is de biobased chemicaliën en materialen sector.Wie kunt u hierover bellen/mailen?

Bart van As Chemelot Business developer Biobased +31619273846 / Bart.vanAs@Brightlands.com

Een vraag over de primaire sector? Greenport Venlo helpt u verder!

Greenport Venlo is een unieke samenwerking tussen ondernemers, overheid, onderzoekers, onderwijs en de omgeving. De nadruk ligt hierbij op economische versterking van de regio, met een sterk accent op bedrijvigheid en innovaties rond tuinbouw, agro, maakindustrie en logistiek. Hier is een concentratie van bedrijven te vinden, die sterk met elkaar zijn verbonden, zoals teeltbedrijven, veilingen, afzetorganisaties, handelsbedrijven, exporteurs en tuinbouwtoeleveranciers. Ook kennisinstellingen, die actief zijn in de primaire sector, zitten er dicht bij het vuur, evenals dienstverleners en financiële instellingen.Wie kunt u hierover bellen/mailen?

Patrick Lemmens Innovatiecentrum Greenport Venlo Programmamanager Biobased economy +31 6 22 69 32 73 / patrick.lemmens@greenportvenlo.nl

Een vraag over wetenschappelijk onderzoek? Stel hem aan de Universiteit Maastricht!

De Universiteit Maastricht richt zich vooral op het onderzoek dat noodzakelijk is om van biomassa naar nieuwe materiaaltoepassingen te komen. Een van de pijlers van de UM is het Maastricht Science Program, een onderwijsprogramma op bachelorniveau, dat zich in brede zin richt op de natuurwetenschappen. In het verlengde van dit programma wordt er hard gewerkt aan een Masterprogramma dat zich richt op biobased materialen. Sinds 2013 heeft UM een onderzoeksgroep biobased materials "van monomeren tot high performance polymeren" op Chemelot. Daarnaast is de UM betrokken bij twee instituten op Chemelot, het AMIBM, waar onderzoek gedaan wordt naar de volledige waardeketen gerelateerd aan biobased materialen, en het Chemelot InSciTe dat zich richt op de productie van biobased bouwstenen op pilot schaal.Wie kunt u hierover bellen/mailen?

Wouter Hankel Maastricht University Liaison Officer Biobased Materials +31 4670221802 / wouter.hankel@maastrichtuniversity.nl

Een financiële vraag? LIOF staat voor u klaar!

NV Industriebank LIOF ondersteunt bedrijven op het gebied van innoveren, investeren en vestigen. Daarnaast schept LIOF voorwaarden voor ontwikkeling van perspectiefrijke sectoren en het vestigingsklimaat, gericht op kansen voor het MKB en ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. 

LIOF steunt ondernemingen pragmatisch, betrokken en proactief door zijn expertise te combineren met financiële daadkracht en een uitgebreid netwerk. Deze combinatie van diensten maakt LIOF slagvaardig en uniek.Wie kunt u hierover bellen/mailen?

LIOF NV Industriebank LIOF +31(0)43-3280280 /

Een vraag aan Provincie? Aarzel niet!

Provincie Limburg maakt het beleid rondom de ontwikkeling van de biobased economy in Limburg. Niet alleen heeft Provincie een essentiële rol in de wet en regelgeving rondom de verschillende biobased initiatieven, maar is zij tevens een belangrijke financier van deze ontwikkelingen. De financiële steun bestaat niet alleen uit het verstrekken van geld, inde vorm van subsidies, leningen of investeringen, maar misschien veel belangrijker nog is dat Provincie als “launching customer” voor veel biobased producten kan optreden.Wie kunt u hierover bellen/mailen?

Ilona Jahae / Harma Albering Provincie Limburg Cluster Economie en Innovatie T +31 (0)43 389 779 / iama.jahae@prvlimburg.nl / hj.albering@prvlimburg.nl