x

Cultus: gewasbescherming markt met potentieel

Gewasbescherming is een veelbelovende markt voor duurzamere producten. Dat stelt Dinand van Wijk, directeur van Cultus Agro Advies. Dit bedrijf gaat het Cultus Crop Research-center runnen dat in maart werd geopend op Brightlands Campus Greenport Venlo.
Brightlands Campus Greenport Venlo


Research

Sourcing

Handling

Using

Projectbeschrijving

Gewasbescherming is een veelbelovende markt voor duurzamere producten. Dat stelt Dinand van Wijk, directeur van Cultus Agro Advies. Dit bedrijf gaat het Cultus Crop Research-center runnen dat in maart werd geopend op Brightlands Campus Greenport Venlo.

 

Cultus Agro Advies (CAA) is onderdeel van de coöperatie Vitelia en adviseert de leden van de coöperatie, de kernactiviteit van het bedrijf. Van Wijk: ‘Daarnaast investeren we in onderzoek en innovatie om de boomkwekerijsector en de land- en tuinbouw competititief te houden.’ Dat onderzoek vindt nu deels plaats op Cultus Crop Research, een onderzoekslocatie van maar liefst 1700 m2. Hier gaan de collega’s van Van Wijk onder meer onderzoek doen naar eiwitrijke gewassen, inhoudsstoffen en duurzamere vormen van gewasbescherming.

‘Ik merk dat in laatstgenoemde markt de vraag en de volumes het grootst zijn. Niet voor niets zijn grote producenten als Bayer, BASF en Syngenta betrokken bij het onderzoek. Deze multinationals leggen onderzoeksvragen bij ons neer die we vervolgens gaan beantwoorden op ons onderzoekscentrum, zeg op kleine schaal. Daarnaast huren we van boeren en tuinders areaal waarop we onze proeven op kunnen schalen.’

 

Brandnetels

Een sprekend voorbeeld van een gewasbeschermingsproject draait om afrikaantjes (tagetes). Deze plant bevat een actieve stof (thiofeen) tegen bepaalde nematoden (aaltjes), die planten aan kunnen tasten. Zij doen dit onder meer door planten te gebruiken als kraamkamer voor hun nageslacht. ‘Nu zijn er wel verschillende soorten afrikaantjes, waarbij het doel is om de meest effectieve varianten te lokaliseren.’

De brandnetel is ook een plant die op de radar van CAA staat omdat deze werkzame bestanddelen bevat tegen trips (parasitaire insecten, red.) en luizen. ‘Een mengsel van brandnetels, water en suiker is een huis-tuin-keukenrecept tegen luizen. Wij zijn wel op zoek naar een middel waar boeren en tuinders mee uit de voeten kunnen. Er is een grote belangstelling vanuit de primaire sector voor meer natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen, waarbij de aanduiding ‘natuurlijk’ niet betekent dat er geen toxines in zitten.’

 

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Source B.

Projectdata

Projectfase: Realisatie

De betrokken partijen staan open voor samenwerking, neem contact met ze op.

Ermo DanielsKnowledge Transfer Officer

+31 6 46705028/ ermo.daniels@maastrichtuniversity.nl